Наука

Організація і планування будівництва: навчальний посібник

Організація і планування будівництва: навчальний посібник
Дружинін А.В., Давиденко О.А, Братішко — С.М. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 122 с.
ISBN 978 -617-7912-92-6
Дивитись

Аспірантура

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців третього рівня освіти (доктор філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

З інформацією щодо вступу в аспірантуру, організації освітньо-наукового процесу можна ознайомитися на сайті Університету.